HET JURIDISCHE ASPECT VAN DE COFFEESHOPS IN AMSTERDAM

Zoals wereldwijd bekend is het roken van ganja in een coffeeshop in Amsterdam absoluut legaal. Het is echter een beetje anders met het legaal kweken en bewaren van wiet. Cannabisproductie voor commerciële doeleinden is verboden. Het is ook verboden voor coffeeshops om meer dan 500 gram te bewaren. Bovendien kunnen coffeeshops maximaal 5 gram wiet aan één klant verkopen. Een klant daarentegen moet ouder zijn dan 18 (daarom moet u in Nederland altijd uw legitimatiebewijs bij u hebben).

Eigenaren van coffeeshops moeten zich aan een aantal strikte voorwaarden houden als ze in het bedrijf willen blijven. Dit zijn de volgende:

• Coffeeshops mogen alleen softdrugs verkopen (zoals marihuana, hasj etc.).

• Er kan niet meer dan 5 gram wiet aan één klant worden verkocht.

• Er kan niet meer dan 500 gram cannabis in één coffeeshop worden bewaard.

• De verkoop van wiet (of andere softdrugs) is verboden.

• Coffeeshop mag geen drugs verkopen aan minderjarigen. Jongeren mogen niet eens een coffeeshop binnengaan.

• Eigenaren van coffeeshops kunnen geen minderjarigen (onder de 18 jaar) aannemen.

• Coffeeshops mogen geen overlast veroorzaken. Het betreft ook de klanten.

greenhouse secretfarmers

HET JURIDISCHE ASPECT VAN DE COFFEESHOPS IN AMSTERDAM

Zoals wereldwijd bekend is het roken van ganja in een coffeeshop in Amsterdam absoluut legaal. Het is echter een beetje anders met het legaal kweken en bewaren van wiet. Cannabisproductie voor commerciële doeleinden is verboden. Het is ook verboden voor coffeeshops om meer dan 500 gram te bewaren. Bovendien kunnen coffeeshops maximaal 5 gram wiet aan één klant verkopen. Een klant daarentegen moet ouder zijn dan 18 (daarom moet u in Nederland altijd uw legitimatiebewijs bij u hebben).

Eigenaren van coffeeshops moeten zich aan een aantal strikte voorwaarden houden als ze in het bedrijf willen blijven. Dit zijn de volgende:

• Coffeeshops mogen alleen softdrugs verkopen (zoals marihuana, hasj etc.).

• Er kan niet meer dan 5 gram wiet aan één klant worden verkocht.

• Er kan niet meer dan 500 gram cannabis in één coffeeshop worden bewaard.

• De verkoop van wiet (of andere softdrugs) is verboden.

• Coffeeshop mag geen drugs verkopen aan minderjarigen. Jongeren mogen niet eens een coffeeshop binnengaan.

• Eigenaren van coffeeshops kunnen geen minderjarigen (onder de 18 jaar) aannemen.

• Coffeeshops mogen geen overlast veroorzaken. Het betreft ook de klanten.

coffeeshop-galaxy.com